Adresa

U Rybníka 13

Otevírací doba

PONDĚLÍ 14:00 - 18:00 hod.
STŘEDA 16:00 - 18:00 hod.
PÁTEK 16:00 - 18:00 hod.

Co je nového

Dětský fond

Dětský fond knih byl vrácen zpátky do obecní knihovny, provoz školní knihovny je pro veřejnost ukončen. Knihy budou v brzké době zaevidovány a budou přidány do katalogu.

Digitalizace

Před časem byla avizována digitalizace knihovního fondu. První fází je zveřejnění elektronického seznamu beletristického fondu, který naleznete v nabídce KATALOG KNIH.
Dobrovolníci průběžně pracují na přiřazování ISBN kódů k jednotlivým titulům, což v budoucnu umožní propojení s on-line databázemi a snazší dohledání detailů. Katalog je v pracovní verzi a mohou v něm být chyby vzniklé přepisem z obsáhlých papírových seznamů. Na odstranění chyb se pracuje souběžně se zjišťováním kódů, kdy dobrovolníci každou jednotlivou knihu berou do ruky, kontrolují evidenční číslo, jméno autora, znění titulu a doplňují ISBN.
Po zpracování beletrie přichází na řadu i naučná literatura.