Adresa

U Rybníka 13

Otevírací doba

PONDĚLÍ 14:00 - 18:00 hod.
STŘEDA 16:00 - 18:00 hod.
PÁTEK 16:00 - 18:00 hod.

Historie Obecní knihovny v Zelenči

s poděkováním Aleně a Mirkovi Kubáňkovým, kteří informace o historii obětavě dohledali v záznamech rozsáhlé Kroniky obce Zeleneč a paní knihovnici Dudákové, která se snažila zjistit v kronice chybějící údaje.
Prvním knihovníkem byl pan Čeněk Smolík, obecní strážník ve výslužbě, který naši veřejnou knihovnu vlastním nákladem v roce 1921 založil. Zdejší občané darovali do začátku 62 knih, od pana Ulricha bylo koupeno 100 svazků a z knihovní subvence bylo dodáno 15 svazků. Celkem 177 svazků.
Kronika uvádí, že starostí knihovníka bylo získati další svazky a tím zájem veřejnosti o dobrou knihu dále rozšířit. Toho pan knihovník docílil v roce 1929, kdy se mu podařila koupě 1178 knih se skříněmi a sice od všeobecného spolku v Praze – Košířích. Dalším drobným nákupem byl počet zvýšen na 1633 svazků.
V době okupace bylo Němci vyřazeno 465 svazků, vráceno jich bylo 68. V roce 1945 bylo do pohraničí darováno 64 svazků.
Pan knihovník Smolík byl činným plných deset let a na jeho obdivuhodnou práci navazovali další knihovníci naší obecní knihovny. První adresou knihovny byl obecní dům č.p. 18/64.
V roce 1932–1934 byl knihovníkem pan Jaroslav Musil, strojní zámečník
Od roku 1934 se s nevšední péčí o osud knihovny staral pan František Vozabule, strojní zámečník, kterému bylo projeveno uznání jeho práce nadřízenými úřady.
V prosinci roku 1960 byl přestěhován MNV Zeleneč z č.p. 2 do zrušeného hostince u Strnadů č.p. 47, kam byla později přestěhována i knihovna. Knihovníky zde byli pan J. Zima a paní Přibíková.
V roce 1964 byla knihovna přemístěna do 1. patra restaurace u nádraží. V této době knihovna fungovala tím způsobem, že zde byly knihy uložené, ale paní knihovnice Přibíková zajišťovala přímé vypůjčování a vracení knih čtenářům z vlastního domova.
Dalším záznamem dohledaným v kronice byl zápis o změně obecního knihovníka v květnu roku 1972:
"Za odstoupivšího dlouholetého knihovníka p. Jar. Bobka byla pověřena dočasně MNV v Zelenči vedením knihovny Anna Horáková, vedoucí zdejšího poštovního úřadu"
V zasedání obecní rady konané 18. listopadu 1991 bylo mimo jiné rozhodnuto přestěhovat knihovnu do čp. 18. Zde byla knihovnicí paní Tůmová, na kterou navázala naše současná knihovnice paní Jana Dudáková.